Welcome to contact us: vicky@qyprecision.com

ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ CNC

ພາກສ່ວນເຄື່ອງຈັກ CNC ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນ shafts, ລໍ້, flanges, fixtures, bolts, ແລະຫຼາຍພາກສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍອື່ນໆ.ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງຈັກ CNC ຂອງຄວາມສັບສົນໃດໆສໍາລັບການຜະລິດຊິ້ນສ່ວນ.ຈໍານວນຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ຖືກປຸງແຕ່ງໂດຍຜ່ານເຄື່ອງຈັກ 5 ແກນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະການຂຽນໂປລແກລມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ດັ່ງນັ້ນຄຸນນະພາບແມ່ນຮັບປະກັນສະເຫມີ.

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #1

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #1

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #5

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #5

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part#9

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part#9

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #13

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #13

ເຄື່ອງຈັກ CNC ພາກທີ #2

ເຄື່ອງຈັກ CNC ພາກທີ #2

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #6

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #6

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #10

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #10

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #14

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #14

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #3

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #3

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #7

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #7

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #11

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #11

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #15

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #15

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #4

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #4

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #8

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #8

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #12

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #12

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #16

ເຄື່ອງຈັກ CNC Part #16